Informationsteknisk arkitektur Kurskod: INAINF0 Poäng: 100

Kursen informationsteknisk arkitektur omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.