Datakommunikation och informationssäkerhet Kurskod: INADAT0 Poäng: 200

Kursen datakommunikation och informationssäkerhet omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.