Idrott och hälsa 2 Kurskod: IDRIDR02 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.