Miljö Kurskod: HVKMIL0 Poäng: 50

Kursen miljö omfattar punkterna 4 och 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper om materials och produkters påverkan av miljön samt alternativa material- och produktval.