Husbyggnad 2 Kurskod: HUSHUS02 Poäng: 200

Kursen husbyggnad 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.