Husbyggnad 1 Kurskod: HUSHUS01 Poäng: 100

Kursen husbyggnad 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.