Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Kurskod: HUMHUM00S Poäng: 100

Kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde.