Specialyrken 2 Kurskod: HUBSPC02S Poäng: 200

Kursen specialyrken 2 omfattar punkterna 1–8 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom valt specialyrke.