Hippologi – avel och hästens hälsa Kurskod: HIOHIO0 Poäng: 100

Kursen hippologi – avel och hästens hälsa omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på avelsarbete och hästens hälsa.