Textil design 5 Kurskod: HAVTEX05 Poäng: 200

Kursen textil design 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I kursen befästs fördjupade kunskaper i ämnet.