Hantverksteknik 6b Kurskod: HAVHNT06b Poäng: 50

Kursen hantverksteknik 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen behandlas fördjupad färdighetsträning inom profilen.