Praktisk marknadsföring 3 Kurskod: HANPRA03 Poäng: 100

Kursen praktisk marknadsföring 3 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.