Praktisk marknadsföring 1 Kurskod: HANPRA01 Poäng: 100

Kursen praktisk marknadsföring 1 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 7 och 10. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.