Handel – specialisering Kurskod: HANHAN00S Poäng: 100

Kursen handel – specialisering omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 7 och 10. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt verksamhetsområde.