Affärsutveckling och ledarskap Kurskod: HANAFR0 Poäng: 100

Kursen affärsutveckling och ledarskap omfattar punkterna 2–3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.