Mental träning Kurskod: HALMEN0 Poäng: 100

Kursen mental träning omfattar punkterna 1–2, 4, 7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.