Ergonomi Kurskod: HALERG0 Poäng: 100

Kursen ergonomi omfattar punkterna 1, 3–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.