Kost, måltid och munhälsa Kurskod: HAAKOS0 Poäng: 100

Kursen kost, måltid och munhälsa omfattar punkterna 1–2, 5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte.