Barnhälsovård Kurskod: HAABAR0 Poäng: 100

Kursen barnhälsovård omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.