Politik och hållbar utveckling Kurskod: HÅLPOL0 Poäng: 100

Kursen politik och hållbar utveckling omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.