Hållbart samhällsbyggande Kurskod: HÅLHÅB0 Poäng: 100

Kursen hållbart samhällsbyggande omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.