Hästkunskap 3 Kurskod: HÄTHÄS03 Poäng: 100

Kursen hästkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.