Hästkunskap 2 Kurskod: HÄTHÄS02 Poäng: 100

Kursen hästkunskap 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.