Den unga hästens utveckling 2 Kurskod: HÄTDEN02 Poäng: 100

Kursen den unga hästens utveckling 2 omfattar punkterna 3, 6–7 och 9–11 under rubriken Ämnets syfte.