Den unga hästens utveckling 1b Kurskod: HÄTDEN01b Poäng: 100

Kursen den unga hästens utveckling 1b omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte.