Grafisk produktion 4 Kurskod: GRFGRF04 Poäng: 100

Kursen grafisk produktion 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 5 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.