Golvläggning 1 Kurskod: GOLGOL01 Poäng: 100

Kursen golvläggning 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.