Lastbärare Kurskod: GODLAS0 Poäng: 200

Kursen lastbärare omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte.