Hantering av varor och gods Kurskod: GODHAT0 Poäng: 200

Kursen hantering av varor och gods omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.