Geografi 1 Kurskod: GEOGEO01 Poäng: 100

Kursen geografi 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.