Geografiska informationssystem Kurskod: GEOGEO0 Poäng: 100

Kursen geografiska informationssystem omfattar punkterna 3 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.