Fysik 1b2 Kurskod: FYSFYS01b2 Poäng: 50

Kursen fysik 1b2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.