Fritids- och friskvårdsverksamheter Kurskod: FRIFRT0 Poäng: 200

Kursen fritids- och friskvårdsverksamheter omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.