Fritidsmiljöer och arenor Kurskod: FRIFRS0 Poäng: 100

Kursen fritidsmiljöer och arenor omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.