Bad- och friskvårdsanläggningar Kurskod: FRIBAD0 Poäng: 100

Kursen bad- och friskvårdsanläggningar omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.