Plast- och lamineringsteknik Kurskod: FRDPLA0 Poäng: 100

Kursen plast- och lamineringsteknik omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.