Konstruktion och reparation 1 Kurskod: FRDKON01 Poäng: 200

Kursen konstruktion och reparation 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.