Båthantering och underhåll Kurskod: FRDBAT0 Poäng: 100

Kursen båthantering och underhåll omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.