Båtsystem Kurskod: FRDBAS0 Poäng: 200

Kursen båtsystem omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.