Fotografisk bild 4 Kurskod: FOTFOT04 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 4 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.