Fotografisk bild 3 Kurskod: FOTFOT03 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–5 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.