Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Kurskod: FORFOD0 Poäng: 200

Kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.