Miljöer och utrustning för fordonstest Kurskod: FOOMIL0 Poäng: 200

Kursen miljöer och utrustning för fordonstest omfattar punkterna 2–4 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte.