Fordonstestteknik Kurskod: FOOFOR0 Poäng: 200

Kursen fordonstestteknik omfattar punkterna 1–2 och 4–10 under rubriken Ämnets syfte.