Textil färg och form Kurskod: FOMTEX0 Poäng: 100

Kursen textil färg och form omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 5 och 8.