Formgivning 3 Kurskod: FOMFOR03S Poäng: 100

Kursen formgivning 3 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt eller valda material.