Formgivning 2 Kurskod: FOMFOR02S Poäng: 100

Kursen formgivning 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt eller valda material.