Formgivning 1 Kurskod: FOMFOR01S Poäng: 100

Kursen formgivning 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–5 och 7. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom valt eller valda material.