Fackteckning och design Kurskod: FOMFAC0 Poäng: 100

Kursen fackteckning och design omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.