Fordon och redskap Kurskod: FOHFOR0 Poäng: 100

Kursen fordon och redskap omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3.